Eldrerådet i Moss kommune

Moss kommune har fire kommunale råd. Disse er: medvirkningsråd for ungdom, eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og flerkulturelt råd

Moss kommune - eldrerådet

Kommunen har fire kommunale råd. Disse er: medvirkningsråd for ungdom, eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og flerkulturelt råd

Nestleder for vår avdeling er valgt medlem av eldrerådet.

Saksbehandlingsreglementet for rådet sier mellom annet at:

Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder eldre, og kan komme med forslag og anbefalinger i slike saker Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ

Møteplan for rådet finner du her: 

https://www.moss.kommune.no/innsyn.aspx?response=moteplan_utvalg&fradato=2022-01-01T00:00:00&utvalg=12&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=256&

Vil du vite mer om de fire kommunale rådene kan du gå hit

 https://www.moss.kommune.no/.../politisk.../rad/