Medlemsfordeler sentralt og lokalt

Følg denne lenken

 

https://forsvaretsseniorforbund.no/resources/avdelinger/akershus/Ovre-romerrike/artikler/FSF-Sentrale-og-lokale-medlemsfordeler-Hefteformat-10.02.21.pdf