Årsmøtet ble avholdt i Befalsmessa 13. mars 2018

 Leder ønsket alle velkommen til årsmøte i FSF-Kjeller. Vi ser litt tilbake på det vi engasjerer oss i, nå er det historie, vi skal se fremover og legge til rette for et nytt spennende år.

I fremtiden må alle forberede seg på å stå lengere i arbeide for å få samme pensjon som nå. Forsvarets seniorforbund mener at all aldersdiskriminering er lovstridig og at aldersgrenser i arbeidslivet må fjernes. Vi lever stadig lengere og er generelt friskere som eldre enn i forrige generasjon. Vår oppgave er å arbeide for at eldre kan ha gode og trygge møteplasser, og vi er heldige som hører til her på Kjeller. Våre tillitsvalgte gjør en meget god innsats hver dag, det er utrolig mye arbeid som blir lagt ned for at vi alle skal kunne gå på våre møter, reise på tur eller delta på andre arrangementer. 

Vår takk går også til våre samarbeidspartnere og støttespillere. Takk for at dere er engasjert, vi er avhengig av ditt engasjement og initiativ, du sitter på noen av våre beste kort – vennskap – sosialt fellesskap – og omsorg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du lese hele referatet

Dokumenter

Kjeller.jpg