Kulturdager for eldre

Årets kulturdager blir onsdag 6., torsdag 7. og fredag 8. september

 

 

KULTURDAGER FOR ELDRE  2017

Årets kulturdager blir onsdag 6,. torsdag 7. og fredag 8. september.

Vi starter onsdag 6. med stort arrangement i Skedsmohallen som hovedsaketlg er et tilbud tiI beboere fra institusjoner og omsorgsboliger samt dagsenterbrukere og andre eldre som er brukere av hjemmetjenester.

Pleiere, ledsagere og andre frivillige er med og hjelper til.
Alle tre dagene blir det organisert transport til og fra arrangementet.

Ved behov, kontakt Vanja Sortnes på telefon 992  36 573 

 SENEST MANDAG 4. SEPTEMBER!

Helsefagarbeider-linja  ved Strømmen videregående skole er med i  stiftelsen

Program
Arrangementene har fri entre og gratis servering
Onsdag 6. september i Skedsmohallen
kl. 11.00: Offisiell åpning ved ordfører
Skedsmo seniorkor synger
kl. 11.30: Utdeling av spørsmålsark til quiz og inndeling av Iag
kl. 12.00: Underholdning ved Lillestrøm Trekkspillklubb, servering av pølser, lomper og drikke
kl. 12.45: Allsang med Jenny Jenssen
kl. 13.30: Servering av kaffe og kaker samt kåring av quiz-vinnere
kl. 14.00: Avreise hjem

Detaljer om transport og påmelding for denne dagen, finner du lenger nede på siden

Torsdag 7. september - Huseby gård fra kl. 11.30 til 14.00
kl. 11.30: Vi ønsker velkommen i teltet på Huseby
Skedsmo seniorkor synger
kl. 12.30: Bæljespell med Lørenskog Toraderi
kl. 13.30: Gladsang med Bjelleklangl Presentert ved Frank Øren
og Robert Skrolsvik
Huseby gårds venner byr på kaffe og vafler fra kl. 11.00 til 14.30.

Fredag 8. september - musikkaffe på scene 5, Liilestrøm kultursenter

kl. 13.00: Kammermusikk med tenor Tøge Talle og pianist
Sebastian Wemmertøv fra musikkgruppen «Kammerkameleonene"
De vil framføre mindre stykker av Beethoven.

Kafeen er åpen både før og etter konserten.
lnngangsbillett er kaffe og vaffeI tll 50 kroner.
NB! Ved behov for transport ti[ arrangementene torsdag og fredag, ring 992 36 573 senest mandag 4. september.

«Livsglede for  eldre» og elevene vil være aktive hjelpere på alle  områder ved kulturdagene.

Vi er svært takknemlig for  denne enestående hjetpen!

VI  ØNSKER ALLE SENIORER HJERTELIG VELKOMMEN!

Det btir  satt opp busser til å hente/bringe  beboere mellom institusjonene og Skedsmohallen.

Andre  som ønsker å være  med bussen må møte  opp på  en av institusjonene (Skedsmotun, Libos, Stalsberg etter Åråsveien)

kl. 9.30: Ankomst  buss Stalsberg  bo- og  behandlingssenter, Strømmen.

kl. 10.00:  Avgang fra Stalsberg

kl. 10.15:  Bussen ankommer Lillestrøm bo-  og behandtingssenter (Libos) for ny påstigning

kl. 10.40:  Avgang fra Libos

kl 9.30: Ankomst mini-buss  Skedsmotun bo-  og behandlingssenter,

Skedsmokorset

kt. 10.00:  Avgang fra  Skedsmotun

kl. 10.'10: Mini-bussen  ankommer Åråsveien  bo- og omsorgssenter, Kjeller for ny påstigning

kl. 10.30:  Avgang fra Aråsveien

Bussene ankommer Skedsmohallen  for avstigning ca. kt. 10.40/10.50 og blir hjulpet av ansatte  ved institusjonene og  elever fra Strømmen videregående skole.

NB! Hver  enkett avdeling  på institusjonene  må bestille egen drosje for rullestolbrukere !

Det tilbys også transport v/frivillige til å kjøre  og hente hjemmeboende som ikke kan komme seg til de bussene som går fra institusjonene på egen hånd.

Dette  gjelder ikke rullestolbrukere, men kun rullatorbrukere og de som greier å gå selv. Rullestolbrukere må benytte drosje som de må ordne selv.

 NB! Alt transport enten  med buss eller med frivillige krever forhånds påmelding som  må gjøres fra hver enkel avdeling.  Hjemmetjenesten og omsorgsboligene må også sørge for påmelding av sine brukere.

Denne påmeldingen skjer ved  henvendetse til  Vanja Sortnes,  Skedsmo

Frivilligsentral  innen mandag 4.  september.

E-post:  vanja.sortnesGskedsmo.kommune.no

Telefon: 63 81 20 20 eller 992 36 573.

Pårørende bør få  beskjed om at de er velkomne til å være med på
arrangementet.

Dagsentrene ved Skedsmotun og Stalsberg bruker sine vanlige drosjer til å hente og bringe til og fra Skedsmohallen. Husk påmelding tiI frokost serveringingen.

 All aktivitet  denne dagen vil foregå inne i Skedsmohallen.

NB! Det vil være mulighet for tidligere hjemreise for de som måtte ønske det.

Eldredager.jpg