Les teksten og se på bildene

En liten rapport fra Årsmøtet 2020.

FSF avd Kjeller rakk akkurat å avvikle årets årsmøte før Koronaviruset satte en støkk i oss alle og stengte ned landet.

Leder Arne ønsket alle 40 velkommen til møtene, dvs først et enkelt medlemsmøte og deretter Årsmøtet.

Han begynte med å ta et lite blikk bakover for å se på det vi engasjerer oss i, men som nå er historie. Nå skal vi tenke fremover. Vi ønsker være en arena for seniorer, en møteplass for fellesskap, tilhørighet og trivsel. Vi ønsker også at medlemskapet kan bringe mange gleder og fordeler. Våre tillitsvalgte gjøre en meget god innsats. Det er mye arbeid som blir lagt ned for at vi alle skal kunne gå på møter, reise på tur eller delta på andre arrangementer.

Vår takk går også til våre samarbeidspartnere og støttespillere. Du sitter på noen av våre beste kort – vennskap – sosialt fellesskap og omsorg. Godt vi har en møteplass for dette. Takk for at nettopp du er engasjert. Vi er avhengig av ditt engasjement og initiativ. Nå skal vi se fremover å legge til rette for nok et nytt og spennende år for FSF Kjeller.

Følgende jubilerte i mars: Marit Paulsen, Einar Framvik, Ole Magne Blystad, Aril Oscar Olsen og Torlaug Rødsten og de fikk en hilsen med ønske om dagen med applaus.

De neste møtene er medlemsmøte i april som er flyttet en uke frem pga påsken, og så Vårfesten med spekemat og rømme den 12.mai.

Det ble konstatert at årsmøtet var beslutningsdyktig iht vedtektene og årsmøtet ble erklært for åpnet. Innkallingen ble godkjent og leder ble valgt til møteleder og erklærte årsmøtet for konstituert. Årsberetningen ble gjennomgått av leder. Regnskap for 2019 og budsjett for 2020 ble godkjent. Forslag fra styret, endringer i Vedtektsendringer, Kontingent, styret ønsker ikke å øke kontingenten til tross for at FSF sentralt øker den med kr 50.-, vi opprettholder kontingenten på kr 300.-. Handlingsplanen, hvor styret fokuserer sterkt på å arbeide for medlemmenes beste, yte service og skape trivsel og glede gjennom våre medlemstilbud, ble godkjent.

Den vesentligste endringen når det gjaldt vaglet er at vi fikk ikke noen ny sekretær, ellers ble det et nytt varamedlem, en ny revisor, en til i Turkomiteen og 5 nye i arrangements-komiteen og en representant i eldrerådet i Lillestrøm kommune.

Leder rettet en stor takk til de som gikk ut av sine verv og de ble påskjønnet med et gavekort, de som ikke var til stede fikk gavekortet tilsendt. Alle nye kandidater ønsker leder å invitere til et tillitsmannsmøte når tiden er klar for det.

Da møtene var avsluttet ble det servering av kjøkkenets deilige smørbrød, kringle og kaffe og kvelden ble avsluttet med utlodning.

Her er noen bilder av de som ble takket av etter møtet.

IMG_2820.JPG