Forbundskontoret informerer nr. 4/2020 april-mai 2020

28. april 2020

Alle på Forbundskontoret har fortsatt hjemmekontor, og vi er bare sporadisk innom kontoret. Vi er operative og tilgjengelige både på mail og telefon. I info nr 4/2020 kan du blant annet lese mer om status på vårt medlemsblad nr 1 og 2/2020, smittestoppappen, fysisk aktivitet, medlemskontingent og vervekampanjen.

Dokumenter

Hjemmefrontmuseet3.jpg