Sommerfesten

Dato: 25. mai 2018 - 26. mai 2018 18:00 - 01:00

Festen vil finne sted på Dal Grendehus. (Manglende lokaler på Sessvollmoen.) Opplegget vil forøvrig følge vanlig mønster.