Medlemstreff

Dato: 20. mars 2018 18:00 - 21:00

OBS! Dato endret! - Møtested: Søndre Samfunn på Råholt i Eidsvoll. (Alt av møterom på Sessvollmoen opptatt.)

Program ikke fastlagt.