Uføretrygd i folketrygden og særaldersgrense

Nytt fra Statens Pensjonskasse

Fra Medlemskontakt 2/2015

Fra og med januar 2015 ble uførepensjonen endret både i folketrygden og i Statens pensjonskasse (SPK). Hvordan blir pensjonen dersom du har særaldersgrense og mottar uførepensjon?

Dokumenter

SPK.jpg

Aktivitetskalender