Uførepensjon med påfølgende særalderspensjon

SPK artikkel fra FSF Medlemskontakt nr 4/2015

Av Fredrik Wold

Hva skjer med uførepensjonen når man når særaldersgrensen i en stilling med særaldersgrense? Dette har vært et tema i flere medieoppslag de siste månedene. Eksempler fra Statens pensjonskasse viser at de fleste uføre vil gå ned i utbetaling når de når særaldersgrensen. Utslagene er størst for personer som var uføre før 2015 og fikk konvertert uførepensjonen til uføretrygd.  
Denne artikkelen gir deg som er ufør fra en stilling med særaldersgrense oversikt over hvordan dette virker.  

Dokumenter

SPK.jpg

Aktivitetskalender