Uførepensjon: Hvordan påvirkes økonomien din hvis du blir ufør?

SPK artikkel fra Medlemskontakt nr 3/2018 av Sissel Olsvik Vammervold.

Som medlem i Statens pensjonskasse er du uføreforsikret fra første dag i medlemskapet. Hva betyr egentlig det?

Dokumenter

Aktivitetskalender