Regulering, levealderjustering og individuell garanti

Levealderjustering, individuell garanti og ny regulering er viktige stikkord når det gjelder pensjonsreformen, som trådte i kraft i 2011. Her er oversikt over hva begrepene betyr.

Fra Medlemskontakt 1/2014

Dokumenter

Aktivitetskalender