Overføringsavtalen i offentlig sektor

Har du vært medlem av flere offentlige tjenestepensjonsordninger? Da sikrer en egen overføringsavtale at de ulike periodene blir slått sammen.

Fra Medlemskontakt nr 3/2014

Dokumenter

Fra media

Aktivitetskalender

Medlemsblad