Offentlig AFP

SPK artikkel fra Medlemskontakt nr 3/2017 av Sissel Olsvik Vammervold.

Til tross for at mange ansatte i forsvaret har lavere aldersgrenser på stillingene sine og pensjonerer seg med særalderspensjon, er det også mange sivilt ansatte som har aldersgrense 70 år og har muligheten til AFP som en tidligpensjonsordning. Hva innebærer egentlig offentlig AFP?

Dokumenter

Aktivitetskalender