Ny uførepensjonsordning fra 2015

Som et ledd i pensjonsreformen ble det nødvendig med en uførereform. Reglene for uføretrygd i folketrygdloven ble vedtatt endret allerede i desember 2011, men de skal først tre i kraft 1.1.2015. Forslaget til lovendringen for uførepensjon i offentlig sektor kommer både som følge av endringene i folketrygden og nytt regelverk for beskatning av uførepensjonister.

Fra Medlemskontakt nr. 4/2013

Dokumenter

Aktivitetskalender