Jobbe etter 67?

SPK artikkel fra Medlemskontakt nr 4/2017 av Sissel Olsvik Vammervold.

Hvis du fortsetter å jobbe etter at du fyller 67 år, kan tjenestepensjonen din bli redusert. Likevel vil det alltid lønne seg økonomisk å jobbe.

Dokumenter

Aktivitetskalender