Hvilke type pensjon har du?

Det finnes to typer tjenestepensjon – ytelsesbasert og innskudds-basert. Hvilken type har du, og hva er forskjellen?

Fra Medlemskontakt nr 4/2014

For at du skal forstå det som skrives om pensjon, er det grunnleggende at du setter deg inn i hva ytelsesbasert og innskuddsbasert tjenestepensjon er. Forskjellen er egentlig ganske enkel: 

  • En ytelsesbasert pensjon kan du sammenligne med en forsikring. Det betyr at nivået på pensjonen din er avtalt på forhånd, for eksempel 66 prosent. 
  • En innskuddsbasert pensjonsordning kan du sammenligne   med å spare i fond. I disse  ordningene er det avtalt på  forhånd hvor mye som skal betales i innskudd (premie). Pensjonens størrelse avhenger av de samlede innskudd og avkastningen på de oppsparte  midlene over tid.

Dokumenter

SPK.jpg

Aktivitetskalender