Fra permisjon til pensjon: Hva må du tenke på?

Nytt fra Statens pensjonskasse

SPK artikkel fra Medlemskontakt nr 3/2016
Av Tone Westgaard

Som ansatt i forsvaret er du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (SPK). I utgangspunktet må du være lønnet i stilling for å opptjene pensjonsrettigheter i SPK. Det vil si at du faktisk jobber i den stillingen du er ansatt i. Det hender at det blir aktuelt å søke permisjon fra den faste stillingen, for eksempel for å jobbe med noe annet eller ta videre utdannelse. For deg som vurderer å søke permisjon fra din faste stilling bør du være oppmerksom på at det kan få konsekvenser for din videre opptjening i pensjonskassen og din mulighet til å pensjonere deg. Vi skal se litt på permisjonsmulighetene og hvilke konsekvenser de vil få for deg og pensjonen din.

Dokumenter

Aktivitetskalender