Forvirrende debatt om tjenestepensjon

Kan vi forvente at vanlige folk kan skille mellom feil og fakta - når ikke

journalister, «eksperter» og næringslivsledere kan det? Nå trengs det en opprydding i pensjonsdebatten.
 

Fra Medlemskontakt nr. 1/2013
Av: Finn Melbø, ADM DIR i SPK

 

I begynnelsen av januar kom Banklovkommisjonen med sin innstilling om ny tjenestepensjon i privat

sektor. Det ble samtidig startskuddet for en hektisk og svært forvirrende debatt om tjenestepensjon.

Over natten gikk offentlig ansatte fra å være pensjonstaperne til å bli pensjonsadelen – i alle fall i mediene. Dette er én av flere misforståelser som Statens pensjonskasse mener må oppklares.

Dokumenter

SPK.jpg

Aktivitetskalender