Dette er ektefellepensjon

Når et medlem i Statens pensjonskasse dør kan gjenlevende og fraskilte ektefeller ha rett til etterlattepensjon. Samboere har ikke rett til ektefellepensjon fra Statens pensjonskasse.   Hvem får pensjon?  

Fra Medlemskontakt nr 2/2014

Dokumenter

Aktivitetskalender