Den «berømte» sekstiseksprosenten, men 66% av hva?

SPK artikkel fra Medlemskontakt nr 4/2018 av Stine Børset.

Dokumenter

Stine Børset Bilde.jpg

Aktivitetskalender