Om avdelingen

FSF-Stavern

Vi har i dag 100 medlemmer.
Vi har kontorlokaler i 2. etasje i Kadettbrakka på Fredriksværn verft.  Der har
vi styremøte vanligvis hver i måneden i vår- og høstsesongen, og i
tillegg ekstra styremøter når enkelte saker krever det.

Vi bruker å lage et vår- og høstprogram med medlemsmøter med aktuelle og gode foredragsholdere.  Oppmøtet er godt men vi ønsker selvsagt enda større deltagelse på møtene, foredragsholderne fortjener det. Medlemsmøtene holdes i «Sjømannsforeningens lokaler" i det gamle biblioteket i Stavern. Der kan vi ofte benytte godt utstyrt kjøkken og en sal med moderne audiovisuelle hjelpemidler. Etter foredraget er det sosialt samvær med kaffe og noe godt å bite i. Vi gjennomfører også vårt tradisjonsrike lotteri. Her blir det også gitt informasjon om aktuelle foreningssaker.

På våren har vi i tillegg en grillaften som avslutning på sesongen.  Vi arrangerer julebord i desember.  I juli og august er det vanligvis ikke noe møteaktivitet.