Om avdelingen

FSF-Stavern

Vi har i dag 101 medlemmer.
Kontorlokalene våre er i 2. etasje i Kadettbrakka på Fredriksværn verft.  Der har
vi også styremøte vanligvis hver første mandag i måneden i vår- og høstsesongen, og i
tillegg ekstra styremøter når enkelte saker krever det.

Vi bruker å lage et vår- og høstprogram med medlemsmøter med aktuelle og gode foredragsholdere.  Oppmøtet er godt men vi ønsker selvsagt enda større deltagelse på møtene, foredragsholderne fortjener det. Medlemsmøtene holdes i «Skolebygget» til Justissektorens kurs og øvingsavdeling (JKØ) i øvre leir.  Der kan vi ofte benytte foredragssalen som er moderne utstyrt og har god plass.  Etter foredraget er det sosialt samvær i et av klasserommene med kaffe og noe godt å bite i. Vi gjennomfører også vårt tradisjonsrike lotteri. Her blir det også gitt informasjon om aktuelle foreningssaker.

På våren har vi i tillegg en grillaften som avslutning på sesongen.  Vi arrangerer julebord i desember.  I juli og august er det vanligvis ikke noe møteaktivitet.