Historikk

FSF-Stavern

Vår forening ble stiftet 5. mai 1981 under navnet «Luftforsvarets pensjonistforening i Vestfold (LPIV).  Denne foreningen hadde medlemmer fra Luftforsvarets skoler Stavern, Luftforsvarets stasjon Mågerø og Luftforsvarets stasjon Torp.
Grunnet stor geografisk avstand mellom disse avdelingene og det faktum at Forsvarets pensjonistforbund (FPF) var stiftet 15. februar 1983, ble det på årsmøtet våren 1985 vedtatt å oppløse LPIV.  I stedet ble det vedtatt å opprette
to nye foreninger, en for Stavern og en for Mågerø.

Ny forening ble stiftet i Stavern 11. november 1985.  Denne foreningen fikk navnet «Forsvarets pensjonistforening Stavern» (FPS), og ble meldt inn som medlem av FPF med virkning fra samme dato.

På Landsmøtet i FPF i 2011 ble det vedtatt å endre navnet på FPF til «Forsvarets seniorforbund».  Samtidig ble det vedtatt at foreningene skal hete «Forsvarets seniorforbund, avdeling NN».
Vårt navn er nå «Forsvarets seniorforbund, avdeling Stavern» (FSF-Stavern).

Historie

Under nedlastinger ligger første del av avdelingens historie

Dokumenter

forstørrelsesglass.jpg