FSF - Steinkjer

Porten Sannan.jpg

Velkommen til FSF-Steinkjer

Vi er en avdeling i Forsvarets seniorforbund. Hos oss vil du møte mange tidligere kolleger og forsvarsinteresserte hvor du også vil kunne knytte nye bekjentskaper. Vi har aktiviteter av forskjellig slag og deltar aktivt mot kommune og fylke for din sak. FSF-Steinkjer har 55 medlemmer og har medlemstreff siste onsdag i hver måned, unntatt i sommermånedene.

Treffsted har de senere år vært på SteinkjerSannan Hotell, som tidligere var befalsmessa på Steinkjersannan. Som kjent er hotellet solgt, og bygningene skal rives. Vi får imidlertid fortsatt leie lokaler der inntil rivningsarbeidet starter opp.

I tillegg har vi også en del turer i løpet av året.

FSF-Steinkjer har behov for flere medlemmer, og er du interessert, ønsker vi at du tar kontakt med oss for nærmere informasjon.

Bildet er tatt av Knut Andersen

Nytt fra oss

Kontakt oss

91664224

Leder
Roy Corrin Grøttheim
Kanefartsvegen 30
7712 Steinkjer

 

Bli medlem i avdelingen

Aktivitetskalender

Ingen lokale aktiviteter registrert.