Medlemsmøte

Dato: 06. juni 2023 13:00 - 16:00

Medlemsmøte avholdes i Nedre Messe bygning nr 24, gult hus, på Rinnleiret tirsdag 6 juni kl 1300.

Saksliste og program iht utsendte innbydelse.

Styret