Utenlandsturen 2023

På onsdagskaffen 25. januar planlegger Dag Aasbø å komme til oss for å orientere om høstens utenlandstur.

Turen i år går til Costa Brava. Vi vil etter presentasjonen starte påmeldingen til turen.

Klikk på vedlegget under.

Dokumenter

Stand Costa Brava