Omvisning på Bodø krigshistoriske museum

Det blir lagt opp til 2 omvisninger:

En for bare damer tirsdag 21. september kl. 1200.
En for herrene torsdag 23. september kl. 1200.

Dette på grunn av at lokalene på museet bare kan ta imot 20 personer pr. gruppe.

Oppmøte ved museet som ligger i Hålogalandsgata 110c. Skilt ved innkjøring til stikkveien mot museet.

Parkering: Parkeringsplassen ved Flymuseet. Her kan vi stå i 3 timer (husk lapp).

Etter omvisningene er det bestilt kaffe og vafler på kafeen på Flymuseet. Pris for kaffe m/påfyll og solid vaffel: kr. 81,-. Betales enkeltvis. Håper dere blir med dit etter å ha hørt om Bodøs historie under krigen.

Forsvarets seniorforbund Bodø betaler for omvisningene for sine medlemmer.

Påmelding til Irene L. Krutnes tlf 450 56090. Mail: ilkrutnes@hotmail.com. Frist for påmelding: søndag 19. september. Dersom du ikke vil delta på kaffen etterpå, gi beskjed ved påmelding.

Bodø krigshistoriske museum.jpg