Invitasjon til sikkerhetspolitisk seminar

Folk og Forsvar avholder seminaret "Sikkerhetspolitikk - Norge, Europa og Verden" i Bodø i november.

Arrangement:

Sikkerhetspolitikk - Norge, Europa og Verden

Sted:

Thon Hotel Nordlys, Moloveien 14, 8003 Bodø

Dato og tidspunkt:

15.11.2017, kl.0845 - 1410

Arrangør

Folk og Forsvar

”SIKKERHETSPOLITIKK– NORGE, EUROPA OG VERDEN”

Seminaret tar sikte på å gi innsikt i norsk sikkerhetspolitikk, forsvar og beredskap, samt de internasjonale organisasjonenes rolle i fagfeltet.

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte.

Temaene som blir gjennomgått er:

  • Samfunnssikkerhet - forsvar og beredskap
  • Verdenssamfunnet - europeisk sikkerhetspolitikk i en globalisert verden
  • Cybersikkerhet - utfordringer i en digital tidsalder
  • Terror, ekstremisme og radikalisering - hva skjer i Europa?

Les mer om denne aktiviteten og meld på her. Kjenner du noen andre som kan være interessert, så del gjerne denne linken.

Ta gjerne kontakt med Torill S. Uggen på: torill@folkogforsvar.no hvis du har spørsmål.

VELKOMMEN TIL EN LÆRERIK DAG!

Med vennlig hilsen
Folk og Forsvar

Logo Folk og Forsvar