Coronaåret

Vår styreleder, Kjell Lutnes, oppsummerer året som er gått.

Tenk det har gått et helt år siden lokalforeningen i Bodø hadde sitt årsmøte i februar 2020. Foreningen startet opp meget optimistisk med et styre av gamle ringrever ispedd et par nye medlemmer. De la fram et ambisiøst program med tradisjonelle kaffetreff hver onsdag, lokale turer og en «høydare» til Spania i september. Selve bærebjelken i foreningen, kaffe og vafler med sterk sosial mingling og 70 – 80 deltagere hver onsdag, var knapt kommet i gang før vi som resten av nasjonen ble innhentet av Covid-19 pandemien. På et ekstra styremøte 16. mars besluttet styret å avlyse kaffetreffene inntil videre. Dagen etter kom beskjeden fra vår verstsavdeling at slike arrangement måtte avlyses.

Så startet et møysommelig og krevende arbeid med å avlyse tur til Sverige og ikke minst til Spania i september uten for store økonomiske tap. Her gjort turkomiteen en utmerket jobb som ble verdsatt av alle tiltenkte deltagere. Samtidig ble det søkt med lys og lykte etter alternative steder for arrangement innenfor rådende Corona restriksjoner. Her kom to av våre medlemmer oss til unnsetning ved å stille sin sommerresidens i Saltdal til disposisjon. Det måtte gå som det måtte gå. En sosial happening med meget god stemning og høylytt skjorr.

Etter ferien kom vi så smått i gang igjen, men med avstand og kun to ved hvert bord, og par som egentlig var ferdigsnakket før de kom. Det var ikke mulig gjenskape den bærende sosiale stemningen. I tillegg reserverte noen seg av smittevernhensyn. Litt senere på høsten ble Corona begrensningene innskjerpet slik at bruk av Bodin leir ikke lenger var aktuell.

Det tradisjonelle julebordet var det heller ikke mulig å arrangere. Styret søket etter alternativer og fant et sted stort nok til et – ikke et tradisjonelt løssluppet julebord – med en julemiddag. Og i et sug etter sosial kontakt falt det i god jord.

Og hva nå?

Vi ser fram til å starte opp igjen så snart som mulig med kaffe og vafler og et forsinket årsmøte. Tur- og arrangementskomiteene vurderer ulike alternativer, men det blir neppe noe konkret før Corona situasjonen er mer avklart og forutsigbar.

Saltdalturen 2020 hos Per Albrigtsen