Årsmøtet

Tirsdag 8. juni fikk vi endelig avholdt vårt årsmøte.

Møtet var berammet til 2. mars, men ble på grunn av coronarestriksjoner ikke mulig å gjennomføre før nå. Hele 53 personer møtte opp.

Det var i år liten omrokkering i styret og komiteer.

Dagfinn Røsberg, Kirsten Berg og Wencke Lutnes gikk ut av sine komiteer og ble behørig avtakket med gavekort. Kirsten og Wencke ble i tillegg tildelt FSF Bodøs hedersbevisning for styre- og komitearbeid i mange år.

Etter møtet ble det tradisjonelt servert karbonader med vinlotteri helt til slutt.

Årsmøte 2021