Medlemsmøte 20. jun 2022

På medlemsmøtet 20. juni hadde vi besøk av Håvard Solhaug fra Midtre Hålogaland Sivilforsvarsdistrikt som orienterte om Sivilforsvaret.

Han fortalte om Sivilforsvarets gjøremål; organisering i 20 distrikt i hele landet, rekruttering, typiske innsatser.

SF er en statlig forsterkningsressurs, skal samvirke med redningstjeneste og beskytte befolkningen ved behov; varsling (tyfoner vil erstattes med varsling på telefon), tilsyn med tilfluktsrom. I dag er det ingen offentlige tilfluktsrom i Bjerkvik, men noen i Narvik.

Typiske oppdrag er leteaksjoner, branner, naturhendelser, akutt forurensing, evakuering.

Vi ble anbefalt og lage oss en beredskapskasse og ha hjemme, med tørrmat, vann, lykt, primus, ved mm til noen dagers bruk. Det er også lurt å ha noen kontanter liggende.

Sivilforsvaret har også ei Facebookside.

Skilt FSF1.jpg