Jule- og nyttårshilsen

Julen 2020 nærmer seg og vil nok av mange bli husket som en annerledes jul. Året 2020 startet i mars med begrensninger i det daglige livet for mange.og det fortsatte med ytterlige innstramninger.

Dette medførte at aktiviteten i vår forening ble betydelig endret. Heldigvis var vår forening heldig som fikk avholdt årsmøte i februar. Mange avdelinger i Forsvarets seniorforbund fikk ikke gjenomført sine årsmøter på ordinært vis. Corona situasjonen medførte at vi måtte kanselere 3 medlemsmøter og flytte sommerturen til september.

FSF måtte flytte Lederkonferansen fra mai til september.

FSF avd Bjerkvik fikk heldigvis avholdt det tradisjonelle julebordet, riktignok med et annet opplegg.

Fra og med 1. juli ble Salomonsvei 17 overtatt av Leigas Eiendom. Dette endret møtested for våre medlemsmøter, men styremøtene avholdes der.

Salget medførte at arbeidsbelastningen på styret ble redusert og vi kan gi mere medlemsstøtte, noe vi ber flere medlemmer benytte seg av.

Vi har hittil i år fått 8 nye medlemmer som er veldig bra, og enda gjelder vervingsperioden fram til 31. des. Nye medlemmer i denne perioden blir, sammen med eventuelle ververe med på trekning på kr. 500,- og kr. 1000,-

FSF avd Bjerkvik starter i 2021 med styremøte 12. januar og medlemsmøte 25. januar. Årsmøtet avholdes 22. februar.

Det er håp om at Corona situasjonen bedrer seg i 2021 og ikke rammer noen av våre medlemmer og befolkningen generelt.

Vi håper det ikke blir begrensninger i vår aktivitet.

Så er det å håpe at alle får feire julen 2020 uten noen problemer.

Styret i Forsvarets seniorforbund avdeling Bjerkvik ønsker alle medlemmene

                                                        

                                                                            GOD JUL og GODT NYTTÅR !

                                                       Jan Lundli                                         Åse Seines Laberg                                       

                                                       Leder                                                      Nestleder

                  Konrad Borch                                   Esther Fedreheim                               Rudolf Ingebrigtsen

                  Kasserer                                             Sekretær                                                Styremedlem

                                         Sigrun Pedersen                                                         Roar Olsen  

                                         Varamedlem                                                                Varamedlem                    

 

 

 

 

 

Skilt.jpg