Avtale om støtte og samarbeid mellom CYFOR og FSF Lillehammer

Det er inngått en avtale om samarbeid og støtte mellom CYFOR, som vertsavdeling og vår lokalavdeling. Avtalen vil gi både avdelingen og det enkelte medlem støtte som vil være svært god. Avtalen ligger ved

Styret i Forsvarets seniorforbund avdeling Lillehammer (FSFLIL) har hatt en nær og god kontakt med Cyberforsvaret (CYFOR), men ikke noen formell skriftlig avtale. Det har aldri vært noen problemer med å få støtte når man har henvendt seg til CYFOR.

Styret vurdert likevel at det ville være en fordel med en skriftlig avtale som regulerte samarbeidet og ga lokalavdelingen et større handlingsrom. Vi ønsket å gi våre medlemmer et bedre aktivitetstilbud og flere sosiale møteplasser.

Med bakgrunn i oppdatert ”Bestemmelser for samarbeid og støtte til Forsvarets seniorforbund og tilknyttede avdelinger” ikraftsatt 2019-11-01 er det nå inngått en samarbeidsavtale signert av Sjef CBA og leder i FSFLIL.

Avtalen gir medlemmer av FSFLIL adgang til bruk av treningsfasiliteter på base Jørstadmoen og å gjøre seg nytt av Jorekstad bad innenfor avtalen CYFOR har. Dette gir medlemmene en unik mulighet for å kunne holde seg i form både gjennom bruk av styrketreningsrom, trening i gymsal og svømming.

Videre gir avtalen en avklaring på administrativ støtte og transportstøtte til arrangementer som vil bidra til at medlemsaktiviteten kan økes. Den vil også gi muligheter for bruk av fasiliteter som kan romme større sosiale møteplasser for medlemmene.

Styret er svært godt fornøyd med samarbeidet med CYFOR, CBA og avtalen vi har kommet fram til. Nå vil vi implementere avtalen i den kommende perioden og da får vi se i hvor stor grad medlemmene vil gjøre seg nytt av tilbudene. Den ble meget godt mottatt av medlemmene da det ble informert om den på årsmøtet .

I oppfølgingen skal styret ha halvårlige kontaktmøter med vår kontakt på Base Jørstadmoen hvor vi gir innspill om aktivitet, behov for støtte og evt foretar justeringer i samarbeidet.

Dokumenter

Avtale lite.jpg