Avtale om støtte og samarbeid mellom CYFOR og FSF Lillehammer

Det er inngått en avtale om samarbeid og støtte mellom CYFOR, som vertsavdeling og vår lokalavdeling. Avtalen vil gi både avdelingen og det enkelte medlem støtte som vil være svært god. Avtalen ligger ved

Styret i Forsvarets seniorforbund avdeling Lillehammer (FSFLIL) har en nær og god kontakt med Cyberforsvaret (CYFOR). Samarbeidet er formalisert gjennom en samarbeidsavtale, som revideres ved behov. Siste oppdatering er 20.04.2024.

Avrtalen er inngått med bakgrunn i ”Bestemmelser for samarbeid og støtte til Forsvarets seniorforbund og tilknyttede avdelinger” ikraftsatt 2019-11-01 og signert av Sjef CBA og leder i FSFLIL.

Avtalen gir medlemmer av FSFLIL adgang til bruk av treningsfasiliteter på base Jørstadmoen og å gjøre seg nytt av Jorekstad bad innenfor avtalen CYFOR har. Dette gir medlemmene en unik mulighet for å kunne holde seg i form både gjennom trening i gymsal og svømming.

Videre gir avtalen en avklaring på administrativ støtte og transportstøtte til arrangementer som vil bidra til at medlemsaktiviteten kan økes. Den vil også gi muligheter for bruk av fasiliteter som kan romme større sosiale møteplasser for medlemmene.

Dokumenter

Avtale lite.jpg