Årsmøtedokumenter 2023

Årsmøte ble avholdt på Jørstadmoen 7. februar 2024.

Ny leder ble Ole Martin Hojem. Som nytt styremedlem ble Oddveig Aasen Bakken valgt.

Årsmøtedokuemntene ligger vedlagt

Dokumenter