Årsmøtedokumenter 2022

Årsmøte for 2022 ble avholdt 08 februar 2023 alle dokumenter ligger vedlagt                                                                                                   Ny sekretær ble Alfhild Stokkereit, ny varamedlem ble Egil Nysæther

 

 

Dokumenter