Styremøte i FSF Avd Kongsvinger

Dato: 19. juni 2023

Sted: Forsvarets veteransenter