Medlemsmøte 7/2 2024

Dato: 07. februar 2024 13:00 - 15:00

Medlemsmøte på Ridehuset 

Tidligere Forsvarssjef Harald Sunde vil besøke oss denne dagen.

Totalberedskapskommisjon har, på oppdrag fra regjeringen, vurdert hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Kommisjonen ble ledet av tidligere forsvarssjef Harald Sunde.
Rapporten ble levert 5. juni 2023.

Harald Sunde vil gi oss essensen av kommisjonens funn i sitt timelange foredrag.

Kommisjonens rapport kan leses eller lastes ned her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-17/id2982767/