Medlemsmøte 3/4 24

Dato: 03. april 2024 13:00 - 15:00

På vårt medlemsmøte 3/4 2024 kommer beredskapsleder i Hamar, Hans-Erik Gaare.

 
Hans-Erik er tidligere kollega fra forsvaret og er også veterankontakt. Han har bred tjeneste erfaring fra forsvaret og flere steder i
Norge samt Internasjonale oppdrag.
Hans-Erik er tilsatt i kommunedirektørens stab som beredskapsleder og han er også sekretær for Eldrerådet
og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.