Medlemsmøte 1/11 2023

Dato: 01. november 2023 13:00 -

Det blir medlemsmøte i kantina på Ridehuset.  

Denne gangen kan vi presentere pensjonert Genmaj. Espen Amundsen, som vil dele noen tanker om budsjettsituasjonen til Forsvaret sett i lys av langtidsmeldingen, Forsvarskomisjonen og tanker rundt dette.

Espen Amundsen er fra Hamar og gikk ut fra Hamar Katedralskole i 1973.

Amundsen er utdannet ved Sjøkrigsskolen, Forsvarets stabsskole og Forsvarets høgskole og han har en Master fra USA.

Espen Amundsen er tidligere sjef for Personell, økonomi- og styringsstaben i Forsvarsstaben, Forsvarets økonomidirektør og stabssjef Luftforsvarsstaben.

Han har omfattende erfaring fra samarbeid med Forsvarsdepartementet og erfaring fra styrearbeid.