Juletur 24.

Dato: 01. november 2024 - 24. desember 2024

Vi prøver å arrangere en juletur i dette tidsrommet.

Vi er åpene for forslag, eller skal vi en tur til Kiel i år også?