Kurs i Styreweb

2 november 2021 møttes deltakere fra Lillehammer og Hamar for kurs i Styreweb. Knut Nordbø fra sekretariatet i FSF hadde en gjennomgang av de mest aktuelle modulene i personelldelen.  I tillegg deltok Iren Isfelt med det administrative og Halvor Døhlen underviste de to kassererne i økonomidelen.

P1020019.JPG