Forsinket årsmøte for 2020 gjennomført 4 aug 21

04. august 2021

Det forsinkede årsmøtet for 2020 ble avholdt 4 august 2021 kl 1800 i FPVS kantine.  Tross den fine sommerkvelden var det 22 fremmøtte inklusive styret. Årsberetning og regnskap ble gjennomgått uten anmerkninger. 

Valgkomiteen fremla forslag til nye styremedlemmer og disse ble valgt med aklamasjon.

Ole Johan Silseth som har vært ansvarlig for gjennomføringen av heising og firing av flagget ved FPVS i over fire år og gjort en fenomenal jobb, valgte å trekke seg fra sitt styreverv og overlate jobben til nestemann.  Han ble takket av med blomster og rosende ord av leder Nora Wiken.

Flagglotteriet ble trukket, og den heldige vinneren var nyvalgt kasserer Arild Haugen.

P1010994.JPG