Årsmøte 25 mars 2022

Årsmøtet ble avholdt 25 mars 2022 kl 1800 med 22 medlemmer tilstede. Leder ønsket velkomment til møtet.

Årsberetningen ble lest opp og godkjent.  Styret fremla fastsettelse av kontingent, og det ble bestemt å beholde kontingenten uendret, dvs kr 300,- for hovedmedlem og det samme for husstandsmedlem.

Leder og sekretær var på valg, begge for to år.

Ny leder: Trond Vangen 

Ny sekretær: Wenche Irene Tangen

Vi gratulerer med valget:  Etter at den formelle delen av møtet var avholdt, ble det tid for hyggelig samvær og lett bespisning.

P1020033.JPG