Årsmøte 2023

Forsvarets Seniorforbund avd. Hamer gjennomførte årsmøte på Ridehuset 22 februar 2023.

Trond Vangen åpnet møte og ønsket alle de 27 medlemmene velkommen med en alkoholfri aperitiff. Trond Vangen ble valgt som møteleder og han ledet møte med sikker hånd. Årsberetningen for 2022 ble lest av møteleder og regnskap med revisjonsberetning ble gått igjennom av kasserer Arild Haugen. Handlingsplanen ble presentert og kontingenten på kr.300,00 ble vedtatt med akklamasjon. Valgkomiteen  presenterte sin innstilling til nytt styre som ble vedtatt uten endring.

Det ble gjort et poeng av at årsmøtet ble arrangert på dagen 40 år etter at den lokale avdelingen ble opprettet og etter møtet ble det servert marsipankake og kaffe. Baren var åpen for servering. 

Protokoll fra årsmøte 2023.pdf