"Grønne" seniorer har rundet 40

Det eldrepolitiske dokumentet for de neste fem årene er den viktigste saken for Forsvarets seniorforbund som nå har rundet 40 år. I styret for lokalavdelingen FSF Hamar kommer hele tre fra Stange.

– Under landsmøtet på Hamar i begynnelsen av mai vedtok vi en femårsplan for eldrepolitikken i Forsvarets seniorforbund, forteller leder for lokalavdelingen, Trond Vangen fra Espa. Sammen med ham deltok to av de andre styremedlemmene, Wenche og Arild Haugen fra Romedal.

Eldres behov

Forsvarets seniorforbund jobber kort sagt for en bedre hverdag for pensjonistene. Som kjent stiger antallet eldre drastisk fram mot år 2050. Og når også gjennomsnittsalderen stiger betyr det at det er flere som trenger hjelp. Det fører igjen til større press på kommunenes helsetjeneste.

Forsvarets seniorforbund har også et mål om å få inn representanter i eldrerådene i kommunene. Eldrerådet er et folkevalgt organ for å ivareta de eldres interesse og behov. I Hamar er det på plass. Nå er det kandidater til eldrerådene i Ringsaker og Stange, og det arbeides med å få det til i Løten.

Drøftingsrett sentralt

Forbundet har, som en av de fire store seniororganisasjonene, drøftingsrett med regjeringen i forbindelse med trygdeoppgjøret og statsbudsjettet. Dette dreier om saker som berører pensjonistene.

Forsvarets seniorforbund rundet 40 år den 15. februar i år. Dette ble markert under landsmøtet som for øvrig hadde 80 deltakere. Det hele startet som Forsvarets Pensjonistforening, men byttet navn i 2011. I dag er det 37 lokalforeninger. De aller, aller fleste medlemmer er pensjonister fra Forsvaret. Andre er også velkommen. Det tilstrekkelig at du har passert 50 år og at du er forsvarsinteressert.

Sosiale seniorer

Lokalforeningen har regelmessige medlemsmøter på La Perla på Hamar med kaffe og noe å bite i. FSF Hamar har medlemsmøtene fast på Ridehuset på Hamar. Vanligvis hentes det inn en foredragsholder. Temaene har vært eldre og helse og fremtidsfullmakter. Akkurat det temaet kommer opp på nytt den 7. juni. Oberstløytnant Palle Ydstebø har også vært innom. Hans tema var krigen mellom Russland og Ukraina.– Mange av de som slutter i forsvaret mister det sosiale nettverket sitt.Da er et treffpunkt viktig, sier Arild Haugen. Han har i hele sin karriere i forsvaret jobbet som bilmekaniker både i Troms og Finnmark og i Sør-Norge. Han har opplevd litt av en utvikling som startet med gammelt forsvarsmateriell fra krigens dager. Det krevde nokså enkelt verktøy. Ifølge ham selv var det en skiftenøkkel og skrutrekker og litt til i ei lita kasse. Med de moderne kjøretøyene ble den verktøykassa for spinkel. Her måtte det til en god del spesialverktøy.

 

Våpenteknisk befal

Trond Vangen startet sin karriere samme sted som Arild, Hærens yrkesskole for våpenteknisk befal. Han utdannet seg som instrumentmekanikker, elektro og optikk. Senere tok han en ingeniørutdannelse. Da han tok fatt på de siste 20 årene av karrieren sa Trond farvel til tekniske ting for å konsentrere seg om mennesker. I personalarbeid var han med på det han betegner som rimelig tunge prosesser med omstruktureringen i forsvaret på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet.

Nå er altså Trond leder av lokalavdelingen i Forsvarets seniorforbund og Arild er kasserer. Wenche er sekretær, men hun kan ikke skilte med noen yrkeskarriere i forsvaret. Hun finner seg likevel godt til rette blant tidligere grønnkledde. Det tror hun mange andre vil gjøre, derfor gir hun ofte en åpen invitasjon til å bli med i foreningen.

Foto og tekst: Rune Åsen / Stangeavisa.
Forsvarets seniorforbund_Arild Haugen_Wenche Haugen_Trond Vangen_IMG_5327.jpg