Om avdelingen

Forsvarets Seniorforbund Voss

Forsvarets Pensjonistforenig Voss  vart stifta 16.nov. 1983

1. styret var : Sverre  Bye formann, Sverre Knapstad nestformann, Aslaug Gille  Ørnholdt sekretær,  Hilmar Flatabø kasserar, og Egil Seger styremedlem.

På landsmøtet i  2011 vart det  navnebyte  på forbundet , frå Forsvarets Pensjonistforbund til  Forsvarets Seniorforbund. Lokalavdelinga  fekk også nytt navn til Forsvarets Seniorforbund avd Voss.(FSFV) 

Aktiviteten i laget er som dei fleste andre pensjonistlag med styremøte, medlemsmøte ,bussturar og årsmøte .m.m.

Medlemsmøta  har vi  i Velferdssentralen i "Sosialbygget " i 3. høgda.

FSF Voss tek opp medlemmar som på bakgrunn av teneste i Forsvaret har opparbeid rett til pensjon frå Statens Pensjonskasse (SPK)

Likeeins deiras ektefelle/sambuar, og etterlletne ektefelle/sambuar. I tillegg kan personar som har eller har  hadt tilknyting til Forsvaret , f.eks. 

HV- befal , veteranar frå internasjonale operasjonar samt deiras ektefelle/sambuar.

 

Grønt blad.jpg