Om avdelingen

Forsvarets seniorforbund Bergen

FSF Bergen tar opp som medlemmer personer bosatt innen Bergensregionen og som på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret har opparbeidet rett til tjenestepensjon fra Statens Pensjonskasse (SPK). Likeledes tas opp som medlemmer deres ektefeller/samboere samt etterlatte ektefelle eller samboere. Med Forsvaret menes i denne sammenheng også Forsvarsdepartementet og alle underliggende etater.

I tillegg til medlemmer som oppfyller ovennevnte krav, kan det tas opp som medlemmer i avdelingen personer som har eller har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret, f eks personell med tidligere tjeneste i Forsvaret, HV-befal, veteraner fra internasjonale operasjoner samt deres ektefeller/samboere.

Avdelingen har 151 medlemmer pr 01.mars 2024.

Medlemskontingent er for tiden kr. 350,- hvorav kr. 250.- går til forbundet.

Kontor/Møtelokale
Foreningen disponerer Kommandantboligens fasiliteter til sine aktiviteter og har eget styrekontor i bygningen. Vi har for tiden ingen faste kontortider.

Styremøter
Møtene avholdes forut for medlemsmøtene og starter ca kl 1030. Varamedlemmer har møterett.

Medlemsmøter
Medlemsmøter arrangeres kl. 1130 den 2.torsdagen i måneden unntatt i juni, juli og august . Faste innslag er foredrag/kåseri, informasjon og lettere servering.
Fremmøtte medlemmer betaler kr 150.- for å dekke utgiftene til serveringen og deltar samtidig i utlodning som trekkes på inngangsnummeret.

Årsmøtet
Årsmøtet skal etter vedtektene avholdes innen utgangen av mars måned og avvikles vanligvis i forbindelse med medlemsmøtet i februar.

Turer
Foreningen arrangerer turer i egen regi eller i samarbeide med andre. 
Som avslutning på vinter/vårsesongen arrangeres dagstur i juni.

Informasjon
Styret sender ut informasjon elektronisk flere ganger i året om kommende aktiviteter. Informasjon blir gitt på medlemsmøtene om aktuelle saker og arrangement av interesse for våre medlemmer.
 

SAM_0241.jpg
IMG_1554.JPG
IMG_1585.JPG
IMG_1595.JPG
Dagstur Matre 09.06.16.jpg