Fra årsmøtet til Forsvarets seniorforbund avd Øst-Finnmark

Årsmøtet til Forsvarets seniorforbund avd Øst-Finnmark ble avholdt 15.mars 2017 på Svanhovd konferansesenter i Pasvik.

Årsmøtet behandlet vanlige årsmøtesaker, og Sigfred Kalvik fortsetter som leder.
Forøvrig ble det gjenvalg på de styremedlemmer som sto på valg.

Etter den formelle avslutningen av årsmøtet holdt Steinar Wikan et meget interessant og engasjerende foredrag om folket i Pasvikdalen sitt liv og virke fra 1800 tallet og fram til nå, og om den unike flora og fauna i dalen i et landskap som også består av tundra.

Astrid Daniloff ga en kort orientering om sitt arbeid i "Referanse-gruppen Aldring og helse" hvor
forskningen er fokusert mot demens, Alzheimers sykdom og Parkinson.

Nydelig middag ble servert med kortreist mat fra Pasvikdalen som var abbor, elggryte og trollkrem til dessert.
Det hele ble avsluttet med trivelig sosialt samvær i peisestua med innlagt "Quiz" hvor møtedeltakerne fikk skjerpet hjerneaktiviteten.

DSC_0195.JPG