Historikk

FSF- Midt Troms

FP Midt-Troms oppstart.

Lagets første leder, Edvard Brenna, holdt en fin tale til 25 årsjubileet høsten 2008.
Sitat:

På 70 tallet og begynnelsen av 80 årene var det mange folk som sluttet i forsvaret etter krigstjeneste og fredstjeneste. Disse n folkene følte behov for å ha kontakt med sine tidligere arbeidsgiver og et forum for å treffes som gamle kolegaer og minnes tiden tilbake. Slik var situasjonen også her i hele Troms Innland. Men det var ikke så lett å få dannet en slik forening i Målselv. Ingen følte seg som pensjonister i den forstand- i en alder av 57 til 60 år. Nei da måtte man ha passert 75 eller 80 år. Men likevel, det ble dannet et forening 12 september 1983 i Velferdsbygget på flystasjonen. Saken var på forhand drøftet med stasjonssjefen, oberst Swang Rassmussen. Han var meget interessert i tiltaket og var selv til stede på dette første møte. Det ble valgt et interimstyre og vervekampanje ble prioritert.

Første årsmøte ble holdt i mars 1984. 25 deltok på møtet i Sundlia Befalsmesse.

I begynnelsen ble styremøtene avholdt hos styremedlemmene. Det gikk på omgang. Men etter hvert fikk vi kontor og møtelokaler på flystasjonen og noen år senere i Heggelia Garnison.

Kort sagt, tingene utviklet seg greit etter hvert.

For uten flystasjonen, fikk vi full støtte fra Hæren, Heggelia og Skjold Garnison.

I 1986 ble laget i Sørreisa innlemmet i FP Målselv og med dette økte medlemstallet.

Det var alltid et stort spørsmål om aktivisering av laget. Man la an på å rulere med styremøter og medlemsmøter mellom flystasjonen, Lstn Sørreisa, Heggelia og Skjold. Vi ble godt mottatt alle steder, og det ble alltid gitt en orientering om virksomheten på de steder vi besøkte.

Dette skapte en god holdning og forståelse for vår virksomhet og bidro til å øke medlemstallet.

Vi har i grunnen oppnådd mye av forsvaret, adgang til forsvarets messer og forlegninger, flyreiser, transporthjelp, kontor og skrivehjelp, porto m.m.

Vi skal huske på at etter hvert er det kommet mange andre foreninger som også vil ha hjelp og støtte fra forsvaret.

Men når vi har fått det slik som det er i dag, så skyldes det de gode herrer som påtok seg jobben og dannet Forsvarets Pensjonistforbund og som fikk gjennomslag og forståelse for de ordninger vi har i dag med FOK og Dep.

 

Vi for vår del hadde et godt styre med psitive folk. Og jeg vil håpe at laget kan fortsette videre, og at medlemmene er villige til å på ta seg et verv i lagets virksomhet, så vanskelig er det ikke.

Jeg ønsker laget lykke til videre. Takk»

 

Referat fra stiftelsesmøte den 12 september 1983:
Fra Forsvarets Pensjonistforbund møtte sekretær Arne Svendsen og kasserer Rigmor Heting.

Interimstyre ble valgt og fikk følgende sammensettning:
Edvard Brenna, formann
Jakob Ellingsen, sekretær
Hilda Kristoffersen, Kasserer.

Da det på forhand ble bestemt at styret burde bestå av 5 personer med god spredning, fikk nyvalgt leder i oppdrag å ta kontakt med personell fra Heggelia og Skjold som kunne tiltrå styret.

Vertsavdeling
Vår vertsavdeling er FLO/Base, Troms og Finnmark som holder til i Istindportalen 

 

Historisk tilbakeblikk fra den tid Sørreisa og Finnsnes Forsvarspensjonistforening ble stiftet.

Av Halfrid Paulsen

Sørreisa og Finnsnes Forsvarspensjonistforening ble stiftet i 1984, mens Forsvarets Pensjonistforening, Målselv ble stiftet i 1983. Det var sekretær Arne Svendsen fra Forsvarets Pensjonistforbund som kom til Sørreisa og fikk i gang foreningen her.
Styret den gang besto av:

Leder Ingolf Kristensen
Sekretær Haldis Gulbrandsen
Kasserer Halfrid Paulsen
Styremedlem Dagfinn Tollefsen
Varamedlem Anna Guldbrandsen

Det var få som var blitt pensjonister i forsvaret her i Sørreisa, derfor kom det ingen nye medlemmer til. Jeg var ikke blitt pensjonist, men ble likevel spurt om å bli kasserer. Det første vi måtte gjøre var å anskaffe oss et møterom. Det var ikke lett. Vi ble enige om å ha styremøtene og medlemsmøtene hos hverandre. Da vi ikke var så mange medlemmer, gikk denne ordningen fint. Vi var rundt 14 medlemmer inkludert styret. Vi hadde lite å rutte med når det gjelder det økonomiske, så vi ble enige om at den som hadde styremøte spanderte kaffe og vafler. Dette gikk veldig bra.

Den av styremedlemmene som brukte telefon i anledning spørsmål hva angikk foreningen betalte dette selv. Vi brukte våre egne telefoner, og det var ikke måte på hva vi gjorde får å få foreningen til å gå.

Vi søkte Troms Landforsvar om støtte og der fikk vi kr 500,-.
Vi fikk også kr 500,- fra Sparebanken Nord.
Når vi hadde betalt medlemskontingenten til Forbundet, var det ikke mye penger igjen. Det ble vanskeligere etter hvert å få foreningen til å gå, selv om vi gjorde vårt beste og sto på. Det kom jo ingen nye medlemmer til. Grunnen til det var at så få hadde nådd pensjonsalderen.
Det var en stor lettelse da Arne Edvardsen fra Forsvarets Pensjonistforbund kom å foreslo at vi skulle gå sammen med Forsvarets Pensjonistforening, Målselv. Det syntes vi var en meget god løsning, selv om navnet «Sørreisa» ble ofret. Det var vel det samme problemet i Målselv at få meldte seg inn. Vi gikk sammen i 1986. Vi hadde en bankbok på kr 1826,- som ble overført til Forsvarets Pensjonistforening, Målselv.
Det nye styret som ble valgt etter sammenslåingen var slik sammensatt.

Leder Edvard Brenna
Sekretær Ole Berglund
Styremedlem Arne Nordli
Kasserer Bjarne Storteig
Varamedlem Halfrid Paulsen

Så her var det ikke mange fra Sørreisa som ble tilgodesett i styret. Et stakkars varamedlem.
I dag er det blitt mange som har meldt seg inn fra Sørreisa. Lederen Magnor Olsen er fra Sørreisa.

Det var et mannsdominert styre, kun en dame, men du verden for noen kjekke karer, og som jeg trivdes sammen med. Det ble bestemt at selv om jeg bare var vara så skulle jeg møte på hvert styremøte. Jeg var med i styret i Forsvarets Pensjonistforening, Målselv i 17 år. Jeg steg i gradene etterhvert. Styremøtene ble holdt i Velferdsbygget inne i leiren. Edvard Brenna var leder i 11 år og Paul Borck i 6 år. 2 meget gode ledere. Jeg trivdes veldig veldig godt sammen med alle i styret. Gledet meg til hvert møte. Det var en fin tid. Årene jeg var med i styret i Sørreisa og i Forsvarets Pensjonistforening, Målselv har vært givende år med mange gode minner som jeg aldri glemmer. På disse 17 årene var det 3 møter hvor jeg ikke møtte opp. Hadde gyldig grunn. Jeg har mye å takke for, lærte mye som har vært til nytte opp gjennom årene. At vi i sin tid gikk sammen med Målselv må jeg si var positivt. Vi ble kjent med mange, og fikk mange gode venner. Når vi møtes på medlemsmøtene var vi som en stor venneflokk som kjente hverandre og koste oss sammen. Nå er det jo den yngre generasjonen som styrer foreningen. Vi er bare 3 igjen av det gamle styret som lever og er æresmedlemmer.

Disse er:

Edvard Brenna
Halfrid Paulsen
Bjarne Storteig

Alle er i bra form, og klare i hodet. Møter fremdeles på medlemsmøtene. Det er mye å takke for. De 6 årene jeg var med i Forsvarets Pensjonistforening var noen fine år. Jeg fikk reise mye og se mange andre steder i Norge. Vi hadde styremøter på befalsmesser rundt i landet – fra langt i sør til langt i nord. I dag er vel de gfleste messene lagt ned. Jeg vil avslutte med å hilse til alle i Forsvarets Seniorforbund – som det nå heter, og ønske dere alle alt godt i fremtiden.

Sørreisa, 10 juli 2012. Halfrid Paulsen Nordsiveien 123, 9310 Sørreisa

forstørrelsesglass.jpg