Om avdelingen

Forsvarets seniorforbund avdeling Kongsberg ( FSFKBG ) er en av 38 avdelinger i Forsvarets seniorforbund. Vi er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon, for og av pensjonister. FSFKBG har pr dato 66 medlemmer hovedsakelig med bakgrunn fra tjeneste i Forsvaret. 

Vi har som formål å:

 • Ivareta og fremme eldrepolitiske interesser, herunder pensjonistenes økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser, og styrke pensjonistenes stilling i samfunnet.
 • Ivareta og fremme medlemmenes sosiale og velferdsmessige interesser.
 • Arbeide for å styrke Forsvarets stilling i samfunnet 

Medlemskap

 • FSFKBG tar opp medlemmer, i likhet med alle avdelinger innen FSF, som på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret har opparbeidet rett til tjenestepensjon fra Statens Pensjonskasse (SPK). Likeledes tas opp som medlemmer deres ektefeller eller samboere samt etterlatte ektefeller eller samboere. Med Forsvaret menes i denne sammenheng også Forsvarsdepartementet og alle underliggende etater.
 • I tillegg til medlemmer som oppfyller ovennevnte krav, kan det tas opp som medlemmer i forbundet personer som har eller har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret. Dette kan eksempelvis være personell med tidligere tjeneste i Forsvaret, HV-befal, veteraner fra internasjonale operasjoner og personer som på en positiv måte støtter opp rundt Forsvarets posisjon i samfunnet. Likeledes deres ektefeller og samboere.
 • FSF har rabattavtaler med leverandører om forskjellige tjenester

Medlemsmøter

 • Vi har valgt å arrangere våre medlemsmøter hos Kongsberg Vandrerhjem, Vinjegata 1, Kongsberg. For tiden holdes møtene på dagtid i ca. tre timer fra kl.18:00.
  Hvert møte har som regel et foredrag som varierer i temaer. Alle møter har bevertning.
  Møtedato og program presenteres på avdelingens aktivitetskallender og i årsplanen.